| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Gisela Jönsson 13 years, 9 months ago

TEDxBromma

 

2010 på temat Jobb 2.0

I höstas arrangerades TEDx Stockholm för första gången, med bröderna Härén i spetsen. I april är det dags igen, men det står oss alla fritt att arrangera TEDx-evenemang. Målet är att skapa åtminstone 15 olika TEDx-events i stockholmsregionen i veckan från 17 april.

Känner du till TED? Det står för Technology, Entertainment, Design och har underrubriken "Ideas worth spreading". Det är en konferens som arrangeras varje år i USA, och de vill erbjuda "riveting talks by remarkable people, free to the world." TEDx är konferenser som inte är arrangerade av TED, men under samma licens så att säga.
I "inbjudan" som jag fick från Teo Härén idag, så kan ett TEDx-event se ut på olika sätt: "Your event can be a cozy affair with seven or eight friends watching TEDTalks at home, followed by some good food and even better discussion. Or you can invite a world-leading speaker to inspire a large audience."

Hur stort det blir beror förstås på hur många som är intresserade av att komma. Deltagandet kan också se ut på flera sätt, allt från att man helt enkelt kollar på valda TED-videos och låter sig inspireras av dem och samtalar kring dem med andra intressanta & intresserade personer, eller så kan man själv hålla en session. TEDx-sessioner brukar vara kortare, bara fem-sju minuter tror jag - det måste vi kolla upp.

 

Jag tycker att detta vore spännande i nästan vilken form som helst eftersom jag älskar inspirerade samtal. :) 

 

 

Eftersom vi är HR-intresserade personer tänker jag mig ett brett HR-tema kring termen "Jobb 2.0" (work 2.0). Organisation, ledarskap, Gen Y, distansarbete, digital nomads, kunskapsarbetaren, sociala mediers roll, är något egentligen nytt? Det finns mycket man kan lägga i termen. Så kom igen, vem är på att spåna idéer? :D

 

Brainstormsida här!

 

Länkresurser

 

PBWorks Help? We're here for you:

  • The PBworks Manual and 30-second training videos can help show you how to edit, add videos and invite users.
  • The best way to get your support questions answered is to click the help link at the top of this page.  Our support gurus will get back to you asap. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.